Поиск

Онкологи м. Баррикадная

Исхаги Самир Хормуз
9.9
Онколог
Дзыбова Эльмира Мусавна
9.65
Онколог
Йулдашев Анвар Гафурович
9.9
Онколог
Усманов Мухтор Муллоевич
8.81
Онколог
Стилиди Иван: Хирург, Онколог
9.7
Онколог
НОВИКОВА Ольга: Гинеколог, онкогинеколог-хирург
9.1
Онколог
Яковлева Юлия Сергеевна
8.5
Онколог
Корняк Борис Степанович
7.4
Онколог
Баулина Анна Владимировна
5.7
Онколог