Загрузка

Гимнастика по Войту
от 3 000
Кабинет ЛФК
от 1 150
Консультация врача ЛФК
от 700
Лечебная физкультура
от 400
Магнитотерапия
от 350
Миоэлектростимуляция
от 600
Электротерапия
от 875
Реклама и размещение на Medbooking